Het trillingvrij drukken van stalen buispalen via 2 kelderniveaus en een op de onderste keldervloer gemonteerde buis, ca. 1,5 meter onder het grondwaterniveau, uitgevoerd in juli 2001.