WERKWIJZE DRUKKEN ONDER MUUR
Voorbereiding

Eerst wordt een strook langs de muur tot nabij onderkant fundering ontgraven. Dan wordt plaatselijk bij de te maken paal ontgraven zoals aangegeven op bijgaande situatieschets.

Uitvoering

Opdrachtgever zorgt voor een wateraansluiting nabij de ontgraving. Opdrachtgever handhaaft de grondwaterstand onder de onderkant van de ontgraving. De paal wordt centrisch onder de muur gedrukt. Daarbij wordt de muur als tegengewicht gebruikt. De benodigde tegen- druk varieert afhankelijk van de constructie, de paal- specificaties en de grondslag van 50 kN tot 2000 kN. Afvoer pulsgrond (indien van toepassing) is voor rekening van opdrachtgever. Indien grindlagen gepasseerd moeten worden, kan niet met de gebruikelijke kleine werkhoogte gewerkt worden.


Afwerking

De paal wordt met een mini- vijzel of een platte vijzel onder spanning gezet tegen de muur. Tussen muur en vijzel kan een stalen of betonnen plaat of balk geplaatst worden. Minivijzel en stalen balk worden door opdrachtgever omstort met beton.

Volgorde

Alvorens met een volgende paal begonnen wordt, dient eerst de juist gemaakte paal onder spanning gezet te worden tegen de muur. Opdrachtgever dient de graafwerkzaamheden uit te voeren overeenkomstig het tempo van het drukken van de palen.

documentatieblad in pdf-formaat (meer geschikt voor afdruk op papier)

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina