WERKWIJZE TREKKEN AAN VLOER

Voorbereiding

Wij leveren 4 ankers en 4 moeren per paal en vet om de schroefdraad in te vetten. Bij bestelling uiterlijk vijf dagen voor gebruik, worden de ankers franco werk geleverd.

De opdrachtgever wordt verzocht de ankers droog op te slaan ter voorkoming van roestvorming op de schroefdraad.

Wij adviseren de opdrachtgever dringend ter plaatse van de sparing in ieder geval voldoende diep te prikken om eventuele obstakels in de grond te kunnen lokaliseren voordat de vloer gestort wordt.

De opdrachtgever geeft ons tijdig de hoogte van bovenkant vloer ten opzichte van N.A.P. door, ter bepaling van de exact benodigde paallengte.

Waar het grondwaterniveau boven de onderkant vloer staat, zijn extra sparingen voor pompen vereist.

Stelwerk

De ankers moeten zuiver volgens de opgegeven maten worden gesteld en loodrecht t.o.v. bovenkant vloer.
Daarvoor dienen de gaten in de mallen, waaraan de ankers gehangen worden, precies (zonder speling) te passen op het anker. De bovenkanten van de ankers dienen per sparing op gelijke hoogte te liggen. Wanneer dit niet mogelijk is, verzoeken wij u met ons kontakt op te nemen.

Na verwijdering van de bekisting draait de opdrachtgever de moeren weeer op de ankers. Dat is noodzakelijk ter bescherming van de schroefdraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering

Opdrachtgever zorgt voor een wateraansluiting nabij de betonvloer.

Opdrachtgever dient de grondwater stand te handhaven onder de onderkant van de vloer ter plaatse van het laagstgelegen paalgat.

Afvoer pulsgrond is voor rekening van opdrachtgever.

Wij leveren de paalkop ter hoogte van onderkant vloer af.

Na indrijven van de palen branden wij de ankers af. Indien noodzakelijk branden wij ook de stalen buis aan de bovenkant paal af.

Betonneren van de sparingen is niet voor onze rekening.

Indien noodzakelijk kan de paal onder een voorspanning aan de betonvloer aangestort worden tegen de daarvoor geldende meerprijs.

Voor een alternatief in plaats van de beschreven verankering klik hier.

documentatieblad in pdf-formaat (meer geschikt voor afdruk op papier)

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina