Concepten en oplossingen - Archeologiesparend bouwen
 

Als je wilt bouwen op een locatie alwaar belangrijke historische restanten in de bodem aanwezig zijn, kies je voor aangepaste funderingstechnieken.
In Nederland staan veel gebouwen op palen. Hoe doe je dat op zo'n project met oude historische overblijfselen die bewaard moeten worden? Met veel palen, bijvoorbeeld om de 30 centimeter? Of met weinig palen om de 10 meter? De oplossing: zie het voorbeeld-project het Slot te Schagen.

Het nieuwe slot is gebouwd op tien zware schroefinjectiepalen lang ca. 20 meter. Doordat elke paal een draagkracht van ca. 2500 kN (250 ton, dit zijn ca. acht zeer zware vrachtauto's op een paal) had, waren er bijzonder weinig palen, 10 stuks, nodig voor het hele slot.

Daar er weinig perforaties in de grond benodigd waren werd een groot deel van ons bodemarchief aldaar bewaard voor onderzoek met nieuwe technologie van onze nakomelingen.