Concepten en oplossingen - Bouw van kelders naast een fundering
 

Indien een kelder gebouwd wordt naast of in een gebouw, dan wordt meestal in de eerste instantie gedacht aan het maken van een keerwand in de grond, in Nederland meestal een damwand. Indien het werk moet gebeuren op een plaats met voornamelijk zandgrond nabij of in een gebouw gefundeerd op palen, dan ontstaat er een probleem. Dit probleem is er in het bijzonder als de ontgraving moet gebeuren dieper of bijna zo diep als de onderkant van de naastliggende fundering (veelal het paalpuntniveau van die fundering).

In principe zijn er zes regelmatig gebruikte methoden om een dergelijk probleem aan te pakken:

Bij genoemde werkwijzen zijn verder nog de volgende aspecten van belang: