Concepten en oplossingen - Verzwaren van funderingen
 

Het verzwaren van funderingen is soms nodig in gevallen waarbij een constructie zwaarder belast wordt, bijvoorbeeld:

  1. er worden ייn of meer verdiepingen bovenop het gebouw geplaatst;
  2. er wordt iets zwaars in het gebouw neergezet, bijvoorbeeld een zwembad;
  3. een bedrijfsvloer wordt zwaarder belast met bijvoorbeeld materialen of machines.
Veelal wordt het nieuwe gedeelte constructief los gehouden van het bestaande gebouw. Soms is dat niet mogelijk of niet praktisch. Als de nieuwe constructie wordt vastgemaakt aan de bestaande constructie, kan in principe gekozen worden voor dezelfde methoden als bij funderingsherstel. Er is tussen de beide gevallen echter een belangrijk verschil. In het geval van funderingsherstel is er veelal reeds aanzienlijke schade door verzakkingsverschillen. In dat geval hoeft er minder rekening te worden gehouden met het voorkomen van schade aan de bestaande bouw, daar meestal toch reeds reparaties vereist zijn. Bij verzwaring van de bestaande bouw moet veelal de bestaande situatie beschermd worden. Derhalve verdienen de volgende opties overweging:
  1. trillingvrij funderen;
  2. het enigszins voorspannen van de nieuwe funderingsconstructie;
  3. of in bijzondere gevallen zelfs het gefaseerd voorspannen van de nieuwe funderingsconstructie.