De kalendering is de telling die tijdens het heien bijgehouden wordt van het aantal slagen dat nodig is om de paal steeds 25 centimeter verder te heien.

terug naar de vorige pagina