afdeling
  kleine
  werken

  hoofd-pagina
 
  offerteformulier voor kleine werken
belangrijk, klik voor help
klik voor rekenmachine

   

 

uw gegevens:
naam:
adres:
postcode+plaats:
telefoon (prive):
telefoon (werk):
fax:
e-mail: uw e-mail adres graag nog eens goed controleren na het invullen, want anders kunnen wij u niet bereiken 
gegevens m.b.t. het werk:
gewenste datum van uitvoering:
plaats (stad - dorp) van het werk: belangrijk, klik voor help 
straat en huisnummer van het werk:
type gebouw: bedrijfsgebouw
kantoor
winkel
woonhuis
anders, t.w. :
type werk: nieuwbouw
uitbreiding
restauratie/renovatie
wijziging gebouw
plaats van de palen: binnen
buiten
binnen en buiten
werkhoogte: uitleg invullen getallen  meter (bij onbeperkte hoogte invullen: 99)
toegangsbreedte:  meter
toegangshoogte:  meter (bij onbeperkte hoogte invullen: 99)
afstand van de openbare weg:  meter
ten gevolge van een beperkte werkruimte
of ten gevolge van bochten in de toegangsweg
zou de lengte van de funderingsmachine een
belemmering kunnen zijn. De funderings machine
zal een maximale lengte (van voorkant tot
achterkant) mogen hebben van:
minder dan 1,8 meter
1,8 tot 2,8 meter
2,8 meter of meer
eventueel exacte maat: meter
zodra de funderingsmachine op de plaats
van de paal aangekomen is, wordt de machine
opgebouwd tot de maximaal beschikbare
werkhoogte. Kan de machine daarna van paal
naar paal rijden zonder ingekort te worden?
ja
nee
eventueel te overbruggen hoogteverschillen:
toegang werk: geen hoogteverschil, afrit, trap,
etc. van meer dan 250mm hoogte
wel hoogteverschil, t.w.
op het werk: geen hoogteverschil, afrit, trap,
etc. van meer dan 250mm hoogte
wel hoogteverschil, t.w.
gegevens van de palen:
paallengte:    op te geven de lengte vanaf werkniveau tijdens het heien!
diameter voet:    indien niet opgeven gaan wij uit van een paal zonder verbrede voet
uitleg invullen getallen
paalafmetingen aanvullende gegevens indien beschikbaar
aantal diameter *)
in millimeter
lengte
vanaf
werkniveau
in meter
rekenwaarde draagkracht
in kN
diameter voet
in mm
*) beschikbare diameters: 114, 133, 168, 219, 273, 324 mm of groter (zie de documentatie)
Wij verzoeken u beschikbare sonderingen (met bijbehorende plattegrond) te zenden, desnoods uit de omgeving van het werk. Zonder deze sonderingen maken wij een voorbehoud in onze offerte.
De Algemene Voorwaarden voor Uitvoering van Funderingswerken zijn van toepassing.

Controleert u nog even of u alles heeft ingevuld en druk dan op 'verstuur het formulier'.

   
  afdeling-kleine-werken           hoofd-pagina klik voor hoofd-pagina