20.30.90 OMSCHRIJVING GEKOPPELDE INJECTIEPAAL (G.I.P.)
20.30.90.01 De G.I.P. is een stalen buispaal, voorzien van een verbrede voet.
20.30.90.02 De palen al of niet gekoppeld uit te voeren, e.e.a. afhankelijk van de beschikbare werkhoogte.
20.30.90.03 De koppeling van de palen (indien mogelijk) komt tot stand door lassen, waarbij het oplangstuk vooraf is voorzien van een stalen binnenbus.
20.30.90.04 Tijdens het installeren dient de stalen buis gevuld en omhuld te zijn met cementgrout.
20.30.90.05 Het cementgrout samen te stellen uit Hoogovencement (CEM III/B 42,5) en leidingwater. Samenstelling groutmengsel: te specificeren door de fabrikant.
20.30.90.06 Het op diepte brengen van de G.I.P. dient te geschieden door middel van een valblok onder gelijktijdig injecteren van cementgrout. Het installeren geschiedt zodoende praktisch zonder wrijving en dus trillingarm.
20.30.90.07 Na verharding levert het cementgrout een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal en draagt het een gedeelte van de belasting over naar de grond. Voorts levert het cementgrout een bijdrage aan de corrosiebescherming van de stalen buis.
20.30.90.08 Nadat de paal op diepte is gebracht moet de kopafwerking worden ge´nstalleerd. Deze bestaat uit een kopplaat en stekken t.b.v. de aansluiting met de betonconstructie. Voor palen die beneden het afwerkniveau moeten worden afgewerkt dient een aangepaste kopafwerking gebaseerd op hetzelfde principe te worden ge´nstalleerd.
20.30.90.9 Het draagvermogen van de palen te bepalen volgens NEN 6740 en NEN 6743.

vorige pagina