Vaak gestelde vragen inzake funderen van serres en aanbouwtjes (klik hier voor antwoorden):

  1. Wat kost een paal?

  2. Wat kosten de palen voor een serre, aanbouw, terras of tuinmuur?

  3. Wat kosten 4 boorpalen met een lengte van 4 meter? Genoemd aantal en lengte zijn als voorbeeld genoemd. De vraag betreft steeds een klein aantal palen voor een woninguitbreiding.

  4. Moet het werk trillingvrij uitgevoerd worden?

  5. Hoe komt het dat de palen zo kostbaar zijn?

  6. Bij het heien van de palen wordt toch de weerstand van de grond (tellen van het aantal klappen per 25 cm) bijgehouden? Dan blijkt toch of de weerstand van de grond voldoende is?

  7. Pulsen of heien?

  8. Kan ik, door zelf mee te werken, besparen op de kosten van de palen?

  9. Wat is een buissegmentpaal? Wat is een betonsegmentpaal?

  10. Kan ik de beton van de funderingsbalken storten direct aansluitend aan het storten van de beton in de palen?

klik hier voor antwoorden

hoofd-pagina