baanbrekend in speciale funderingssystemen bij beperkte werkruimte of toegang
 
trefwoorden:
funderingsherstel, fundering, funderingsverbetering, verzakkende huizen, funderingen, betonconstructie, funderingsversterking, reparatie, opvijzelen, verzakkingen


FUNDERINGSHERSTEL
Voor het herstellen van een slechte fundering bestaan er veel oplossingen. Onze organisatie heeft ervaring met alle bekende herstelmethodes voor funderingen. Deze link geeft een beeld van de meest voorkomende methode. Zowel het vereiste onderzoek, advies en ontwerp als de uitvoering behoren tot het werkgebied. Daar elke situatie een aangepast ontwerp nodig heeft, kunnen wij hier geen algemene technische gegevens verstrekken. Voor het inwinnen van nadere informatie verwijzen wij u naar het vragenformulier.

terug naar de produktinformatie