LIFTPLUNJERBUIZEN

De liftplunjerbuis wordt opgebouwd met behulp van twee stalen buizen, waarbij de tussenruimte gevuld wordt met beton of mortel. De buitenbuis wordt ingedreven volgens een van de werkwijzen zoals beschreven voor funderingspalen op deze site. De binnenbuis wordt geheel of in delen ingehesen, waarna de betonvulling aangebracht wordt. De werkzaamheden kunnen trillingvrij uitgevoerd worden. Verder is uitvoering in een beperkte werkruimte mogelijk.

Het voordeel van deze constructie van de liftbuis is, dat een geheel betonnen mantel rond de sparing van de liftplunjerbuis aanwezig is, aaneengesloten met de bovenliggende betonconstructie, zodat de sparing afgedicht is voor water, onafhankelijk van eventuele corrosie van de stalen mantels. Coatings, kunststoflagen of zinklagen op de stalen buizen zijn onnodig. De waterafdichting kan niet verloren gaan door beschadiging van coatings of corrosiebescherming.

Gebruikelijke diameters van de stalen buizen zijn 273 mm, 324 mm, 355 mm, 406 mm, 419 mm, 508 mm, 559 mm, 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm, 813 mm, 914 mm, 1016 mm, 1067 mm, 1118 mm, 1219 mm. Gebruikelijke wanddikten zijn 5 mm tot 10 mm. Gezien de grote variatie in de omstandigheden voor de diverse projecten is er geen standaard werkomschrijving.

Overigens is het ook mogelijk liftbuizen uit te voeren zonder de binnenbuis en zonder de betonvulling. Dan dient echter gerekend te worden met een tamelijke korte levensduur van de waterafdichting, ook indien de buis van een coating wordt voorzien. Verder is het bij buizen die in delen moet worden ingebracht (ten gevolge van beperkte ruimte) vrijwel onmogelijk een goede langdurige waterafdichting te maken zonder de hierboven beschreven of soortgelijke werkwijze.

hoofd-pagina

Wijzigingen voorbehouden