baanbrekend in speciale funderingssystemen bij beperkte werkruimte of toegang

trefwoorden:
"begaanbaarheid bouwterreinen, penetrologger, meting, funderingswerk"

BEGAANBAARHEID VAN BOUWTERREINEN

Om funderingsprojecten veilig te kunnen uitvoeren dient de onder-grond voor de funderings-machine voldoende stevig (begaanbaar) te zijn. Thans is het mogelijk op een objectieve manier deze begaan-baarheid te bepalen alvorens ze te betreden met machines Allereerst wordt een toplaag- sondering met een penetrologger (een klein hand-sondeerapparaat) gemaakt. De penetrologger bevat een sondeerconus met bijbehorende stang en druksensoren en een microprocessor die de metingen vastlegt. Het apparaat wordt met de hand de grond ingedrukt. De penetrologger bepaalt door middel van een stalen referentieplaat waartegen ultrasone signalen worden weerkaatst zijn diepte, en door middel van druksensoren de uitgeoefende druk. Zo ontstaat een betrouwbare meting van de indringingsweerstand van de toplaag van de grond tot maximaal 80 cm diepte. Een groot aantal metingen kan in het systeem worden vastgelegd. Door de meetresultaten over te zenden naar de computer kan de Cone Index van de grond berekend worden. Door deze waarde te vergelijken met de Vehicle Cone Index van de funderingsmachine, kan bepaald worden of de machine veilig op het bouwterrein kan rijden en werken.


TECHNISCHE INFORMATIE

Beoordeling van de meetresultaten: op basis van het CUR rapport 2001-9: Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen

hoofd-pagina