trefwoorden:
praktisch trillingvrij, zeer trillingarm, pulspalen, pulspaal, pulsen, boorpalen, stalen buispalen of buispaal

STALEN BUISPAAL
Zeer trillingarm, niet grondverdringend

Dit type paal wordt opgebouwd uit stalen buizen, die door middel van pulsen in combinatie met een relatief licht valkblok met kleine slagen op de kop op diepte worden gebracht. De paal wordt samengesteld uit elementen met een lengte van ca. 1,5 meter, die door electrisch lassen onderling verbonden worden. Als de paal op diepte is, wordt een verbrede voet onder de paal gevormd. De grootte van de voet wordt aangepast aan het vereiste draagkracht volgens specificatie. De paal wordt gevuld met beton en aan de bovenkant afgewerkt met een kopwapeningsnet. Zonodig kan de paal over de gehele lengte gewapend worden. Het gereedschap benodigd voor dit paalsysteem bestaat hoofdzakelijk uit een klein type heimachine met puls en licht valblok, zodat binnenshuis of bij beperkte toegang gewerkt kan worden. Deze zeer trillingarme werkwijze van indrijven van stalen buispalen wordt toegepast waar heitrillingen van grondverdringende stalen buispalen ontoelaatbaar zijn. Voor de paalconstructie verwijzen wij naar de trillingvrij ingedreven stalen buispaal van Walinco. Als voordelen van dit paalsysteem kunnen genoemd worden de verbrede paalvoet die zorg draagt voor een gunstig zettingsgedrag, vergelijkbaar met een geheide paal, en de controleerbaarheid van de schachtopbouw na het indrijven van de stalen buis.TOEPASSING ZEER TRILLINGARM INGEDREVEN STALEN BUISPALEN:
 • wanneer vrijwel trillingvrij gewerkt moet worden, maar hoge kosten, samenhangend met geheel trillingvrij werken, ongewenst zijn;
 • wanneer, zonder zeer hoge meerkosten, toch een lager trillingsniveau gewenst is ten opzichte van inwendig geheide stalen buispalen.TECHNISCHE INFORMATIE ZEER TRILLINGARM INGEDREVEN STALEN BUISPALEN:

 • Diameter stalen buis elementen: 133 mm, 168 mm, 219 mm, 273 mm, 324 mm, 355 mm, 406 mm, 457 mm, groter op aanvraag;
 • Diameter paalvoet: tot 1,7 x diameter buis;
 • De lengte van de paal is afhankelijk van de diepte van de draagkrachtige laag; lengten van enkele tientallen meters kunnen gerealiseerd worden;
 • Sterkteklasse beton: B25 of B35;
 • Wapening: ten minste de bovenste ca. 2,5 m;
 • Rekenwaarde draagkracht: tot 1200 kN;
 • Schoor max. 5:1;
 • Lengte buiselementen: aangepast aan de werkomstandigheden;
 • Bij explosiegevaar kunnen de paalelementen d.m.v. schroefkoppelingen onderling verbonden worden, i.p.v. electrisch lassen;
 • De benodigde werkhoogte bedraagt 2 m. Onder bijzondere omstandigheden kan bij een kleinere hoogte gewerkt worden;
 • Toegangsbreedte: vanaf 0,6 m, afhankelijk van de paalafmetingen en van het benodigde gereedschap;
 • Controlemogelijkheid:
  Door visuele inspectie van de binnenkant van de stalen buis kan de rechte stand van de paal in de grond gecontroleerd worden. Indien nodig kan het indrijfniveau gecontroleerd worden door het nemen van grondmonsters uit de holle paalkern.

Er geldt een garantieregeling voor deze palen conform de garantievoorwaarden voor funderingspalen.

Wijzigingen voorbehouden

terug naar de vorige pagina