baanbrekend in speciale funderingssystemen bij beperkte werkruimte of toegang
 
trefwoorden:
trillingsmetingen, meting, trillingen, heitrillingen


TRILLINGSMETINGEN
Indien het funderen gepaard gaat met trillingen die mogelijk risico opleveren voor constructies in de omgeving, kan overgegaan worden tot het meten van trillingen. Er worden één of meer in drie richtingen metende sensoren bevestigd aan de constructie. De snelheden worden gemeten en in het geheugen van de apparatuur over een periode van dagen vastgelegd (zie foto). Indien nodig kan een drempelwaarde worden ingesteld, waarboven een waarschuwingssignaal wordt afgegeven.

hoofd-pagina