baanbrekend in speciale funderingssystemen bij beperkte werkruimte of toegang
 
trefwoorden:
vijzelwerk, opvijzelen, rechtzetten, optillen, vijzelen, fundering


OPVIJZELEN EN RECHTZETTEN VAN GEBOUWEN
Voor het opvijzelen van bijvoorbeeld een verzakt gebouw zijn er veelal enige verschillende technieken mogelijk. Walinco heeft uitgebreide kennis van alle bekende vijzeltechnieken. Zowel het vereiste onderzoek, advies en ontwerp als de uitvoering behoren tot het werkgebied van Walinco. Daar elke situatie een aangepast ontwerp nodig heeft, kunnen wij hier geen algemene technische gegevens verstrekken. Voor het inwinnen van nadere informatie verwijzen wij u naar het vragenformulier.

hoofd-pagina