HEIEN-BIJ-JE-VERBOUWING?
Stel paal en perk aan de kosten!Handleiding bij het laten maken van funderingspalen voor aanbouw, serre, terras, garage bij een woonhuis.

Walinco. Geheid beter, goedkoper.

1. Inleiding

Deze handleiding geeft informatie over het maken van stalen buispalen voor een aanbouw, serre, terras, schuur of garage of andere kleine constructie in of nabij een woning. De informatie is gericht op degenen die niet dagelijks te maken hebben met het maken van funderingsconstructies.

In de onderhavige gevallen worden veelal de volgende eisen gesteld:

  • Een slanke paal (diameter kleiner dan 250 mm).
  • Een kleine funderingsmachine, zodat via een klein hek, een smal pad, of een deur het werk betreden kan worden. Bijkomend voordeel van een kleine machine is, dat door een kleine machine meestal minder of geen schade wordt toegebracht aan tuin en/of omgeving.
  • Gematigde trillingen.

Bij toepassing van Walinco-slanke-stalen-buispalen wordt aan deze eisen voldaan.

Bovendien zijn in alle gevallen de kosten van groot belang. Indien u Walinco de berekeningen laat maken (zoals hieronder uitgebreid beschreven) krijgt u een optimaal ontwerp van de fundering. U bent ervan verzekerd, dat u een goede funderingsconstructie verkrijgt tegen de laagste kosten.

Naast funderingspalen voor genoemde toepassingen kan Walinco u diverse typen palen voor andere bijzondere toepassingen leveren. De specialiteit van Walinco is het maken van funderingspalen voor gevallen waar met kleine machines gewerkt moet worden of waar met palen in delen gewerkt moet worden (met andere woorden: de gevallen waar niet met een grote heimachine gewerkt kan worden). Bijgaande informatie is echter niet gericht op deze overige produkten van Walinco. Voor de overige produkten verwijzen wij u naar de hoofd-pagina van Walinco.

2. De aanvraag van een offerte
Er zijn geen constructieberekening en tekening gemaakt.

Zonder constructieberekeningen kunnen wij u niet adviseren inzake de toe te passen palen. Derhalve raden wij u aan deze berekeningen uit te laten voeren. Wij kunnen de constructieberekeningen voor u maken, indien u ons voldoende gegevens van de bestaande toestand en het nieuw te bouwen deel verstrekt. De kosten die wij hiervoor berekenen zullen wij u op uw verzoek vooraf opgeven (indicatie: EURO 200 tot EURO 400 exclusief B.T.W. voor een eenvoudige aanbouw aan een huis).

3. De aanvraag van een offerte
Berekeningen zijn aanwezig, maar de palen zelf moeten nog berekend worden.

Zodra het gewicht van het gebouw bekend is, kan met behulp van sonderingen (een bepaalde vorm van grondonderzoek) bepaald worden, welke palen voor uw geval het meest geschikt zijn. De bijbehorende paalberekeningen kunnen wij voor u maken. De kosten daarvan zijn in bijgaande offerte genoemd. (Deze paalbereke- ning is dus niet hetzelfde als de reeds hierboven genoemde constructie-bereke- ning!).

Voor het berekenen van de palen is een grondonderzoek vereist. Veelal volstaat het sondeerrapport dat bij de bouw van het huis gemaakt is. Deze gegevens zijn bij de gemeente meestal te verkrijgen. Als deze gegevens niet voorhanden zijn, dan kunnen wij voor u een sondering maken. De kosten van een sondering in de straat nabij het huis bedragen meestal ca. EURO 450,-- exclusief B.T.W. Alleen opgave van de paallengte van het huis zelf of andere maten geven geen indicatie inzake de nieuw te maken palen.

Indien u ons palen laat maken zonder dat daaraan een berekening (benodigd zijn dus zowel een constructie-berekening als een berekening van de palen!) ten grondslag ligt, loopt u o.a. de volgende risico's: -Het is mogelijk, dat onnodig zware palen gemaakt worden, met onnodig hoge kosten.

  • Het is mogelijk, dat de palen onvoldoende draagkracht bezitten, zodat uw gebouw gaat verzakken.
  • Wij hebben geen enkel inzicht in de te maken constructie gekregen, zodat u onze bijdrage aan de kwaliteit van uw fundering niet benut.

Indien Walinco voor u de berekening maakt, kunt u verzekerd zijn van een economisch ontwerp.

4. De aanvraag van een offerte
De paalafmetingen zijn bekend.

Zodra de paalafmetingen bekend zijn, kan Walinco voor u een offerte maken. Walinco is gespecialiseerd in het maken van palen voor de volgende gevallen:

  • Waar onvoldoende ruimte is voor een grote heimachine. In principe kan Walinco op vrijwel elke plaats binnenshuis of buitenshuis een funderingspaal maken.
  • Indien met gematigde trillingen gewerkt moet worden.

De volgende werkzaamheden verricht Walinco niet:

  • Geprefabriceerde betonpalen met een grote heimachine (ca. 3 m breed, meer dan 10 meter hoog)
  • Houten palen

Bij kleine paalbelastingen en paallengten van ca. 14 meter of korter is een paal met een diameter van 114 mm veelal de meest economische.

Nadere inlichtingen zijn ook nog te vinden in onze rubriek vaak gestelde vragen over serres en aanbouwtjes

Om een offerte te kunnen maken verzoeken wij u het bijgaande aanvraagformulier zo veel mogelijk ingevuld te retourneren.

hoofd-pagina